Privacyverklaring
Onze privacyverklaring is ontworpen met u in het achterhoofd.
Hoe de verklaring op u van toepassing is, hangt af van de manier waarop u met ons zaken doet. Bijvoorbeeld, als je:

1. Bij ons klant bent of wilt worden, gebruiken wij de informatie die u ons verstrekt om aan zowel onze verplichtingen jegens u te voldoen bij het leveren van de goederen en/of diensten en, waar toegestaan, u op de hoogte te houden van aanbiedingen die uw wellicht interesseren; en
2. Wanneer je onze sites bezoekt, gebruiken we cookies om jouw ervaring te vergemakkelijken om zo een goede online ervaring te kunnen bieden Uw keuzes en rechten onder elk scenario worden hieronder nader toegelicht.

Welke informatie hebben we en waar halen we die vandaan

We verzamelen en bewaren verschillende soorten informatie over u wanneer u zich bij ons laat inschrijven op onze fysieke locatie, u een prijsaanvraag doet via de e-mail, of contact met ons opneemt via onze websites of via de telefoon.

Wanneer u een account aanmaakt, of zich laat inschrijven, verzamelen wij uw gegevens die, afhankelijk van de service of goederen die wij bieden, uw contact- en factuurgegevens. Wanneer u websites gebruikt, verzamelen we informatie zoals de browser en het apparaat dat u gebruikt, uw IP-adres, uw locatie en indien van toepassing de site waar u vandaan komt.

Hoe we uw informatie gebruiken en waarom

Wij verzamelen en gebruiken uw informatie voor het afhandelen van prijsaanvragen, bestellingen en marketingdoeleinden (zoals onze nieuswbrief).
Wij gebruiken uw gegevens wanneer u goederen of een dienst van ons wilt afnemen of afneemt zodat wij:

- uw aanvraag of bestelling kunnen verwerken
- uw betaling kunnen aanvaarden
- en u te voorzien van klantenondersteuning

Met wie we uw gegevens delen en waarom

Wij kunnen uw gegevens delen met derden die noodzakelijk zijn bij de het afhandelen van een prijsaanvraag of bij het plaatsen van een bestelling te denken aan administratie software of een dienst zoals een vervoerder.
Onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), zoals cloud computingproviders, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze websites en systemen zijn gebouwd.
Elke opvolger van ons gehele bedrijf of een deel ervan.
Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.

Uw keuzes en rechten

U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een nieuwsbrief van ons te ontvangen.
U hebt ook recht op toegang tot de informatie die wij over u hebben.
Om geen nieuwbrief meer van ons te ontvangen kunt u zich uit te laten schrijven middels de opt-out optie in de nieuwsbrief.
Of neem contact met ons op zodat wij dit voor u kunnen doen.

Uw rechten over hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt, inclusief:
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons.
Het recht om te vragen dat uw gegevens worden gewist of niet verder te gebruiken.
Het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over je hebben.
Het recht om door jou verstrekte informatie aan te passen, te wijzigen of bij te werken.

Uw informatie onderhouden

We nemen altijd maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd en om ze veilig te verwijderen wanneer we ze niet meer nodig hebben.
We hebben veiligheidsmaatregelen ingesteld om je gegevens te beschermen. De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken, hangen af van het type informatie dat we verzamelen.
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig om de door u gevraagde goederen of diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren.
Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid en wettelijk vereist is.

Wij hopen hiermee voldoende  inzage te hebben gegeven hoe wij met uw gegevens omgaan.
Als u vragen heeft over het bovenstaande en onze benadering van privacy neem dan gerust contact op.